Liên kết website

Lạng Sơn: Định hướng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, thống nhất trong toàn tỉnh

15/04/2023

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), đảm bảo công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất, ngày 10/4/2023, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã ban hành văn bản định hướng công tác tuyên truyền, PBGDPL Quý II/2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, ban ngành trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm sau:
- Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 bao gồm: Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Cảnh sát cơ động; Luật sửa đổi bổ sung Luật sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh; Luật Phòng, chống rửa tiền; Luật Dầu khí; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Thanh tra; Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công…
- Thứ hai, tăng cường đổi mới nội dung, hình thức, cách thức tuyên truyền, PBGDPL tại cơ sở theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả, cụ thể:
(i) Về nội dung PBGDPL: Gắn nội dung PBGDPL với tuyên truyền thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế, xã hội với thực hiện chính sách an sinh xã hội, nâng cao trình độ dân trí, ổn định dân cư trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm tuyên truyền triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; cảnh báo về những rủi ro khi xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài; các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo công dân…
(ii) Về hình thức PBGDPL: Tập trung thực hiện những hình thức PBGDPL như: Xây dựng các video clip, phóng sự tuyên truyền pháp luật; tổ chức cấp phát tờ gấp, tờ rơi; thông qua các cuộc họp thôn; sinh hoạt Câu lạc bộ; chiếu phim lưu động; tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong khu dân cư để lồng ghép nội dung PBGDPL; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, nhất là các hình thức thi sân khấu hóa, thi trực tuyến trên mạng internet; tiếp tục PBGDPL qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Youtube… Tuyên truyền cách thức nhận diện hành vi vi phạm pháp luật thông qua hình ảnh, video clip, phóng sự truyền thanh, truyền hình như: Tuyên truyền, cảnh báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng để trục lợi cá nhân; sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trên mạng xã hội, qua điện thoại đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo đầu tư… nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, đồng thời khi gặp các trường hợp lừa đảo theo các phương thức, thủ đoạn trên kịp thời thông báo cho công an địa phương gần nhất hoặc phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, xử lý.
(iii) Về cách thức PBGDPL: Ngắn gọn, dễ nhớ, dễ vận dụng, phù hợp với từng đối tượng. Kết hợp đa dạng, nhiều hình thức, nhiều kỹ năng và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong tình hình mới. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, đúng đối tượng và đúng thời điểm.
- Thứ ba, tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với những hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong Quý II/2023 trọng tâm là: Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (07/4); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4); Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5)... Tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4); tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023).
- Thứ tư, tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các nội dung chỉ đạo trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, các ngành; công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc triển khai quán triệt thực hiện các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác kiểm tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;...
- Thứ năm, tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm của tỉnh như: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18) tỉnh Lạng Sơn; Khu trung chuyển hàng hoá thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; quần thể Khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; khách sạn sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn;…
- Thứ sáu, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/10/2020 về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;... Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản về công tác hòa giải ở cơ sở, các mô hình, các điển hình tiên tiến thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, nhất là vị trí, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản về vị trí, vai trò, nội dung của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định./.
Nguyễn Thị Giang
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: