Liên kết website

Khánh Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

17/04/2023

Thực hiện Kế hoạch số 1535/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023, ngày 11/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản số 1060/STTTT-TTBCXB hướng dẫn công tác tuyên truyền tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 (từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2023).

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tập trung tuyên truyền chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.
Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, cụ thể gồm: Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Thông tư số 07/2016/TTBLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện về an toàn, vệ sinh lao động, công tác chăm sóc sức khỏe người lao động; hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm cải thiện môi trường làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 
Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị cần chú trọng biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo về an toàn, vệ sinh lao động; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng, chống cháy nổ, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. 
Ngoài ra, cần quan tâm đưa tin, bài phản ánh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về về an toàn,  vệ sinh lao động năm 2023 và hoạt động thăm hỏi nạn nhân, thân nhân người bị tai nạn lao động, người bị bệnh nghề nghiệp; công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động; công tác kiểm tra liên ngành, chuyên đề về về an toàn, vệ sinh lao động tại địa phương và trên địa bàn tỉnh.
Đặng Hữu
Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Các tin đã đưa ngày: