Liên kết website

Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình: Tuyên truyền pháp luật xây dựng Nông thôn mới

28/10/2023

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã tổ chức đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Đông Hưng và huyện Hưng Hà, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật; tăng cường phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, công chức và Nhân dân.

Hội nghị được tổ chức ngày 12,13,16,23,24/10/2023 tại các xã Thống Nhất, Phúc Khánh, Tiến Đức (huyện Hưng Hà); các xã Phú Lương, Đông Cường (huyện Đông Hưng) với sự tham gia của hơn 500 đại biểu là hòa giải viên ở cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật; hội viên Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, đoàn viên Đoàn Thanh niên, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn các xã.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến các nội dung cơ bản của của Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013, Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 của Chính phủ, tập trung vào phạm vi hòa giải ở cơ sở; nguyên tắc tiến hành hòa giải; thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên; tiêu chuẩn hòa giải viên; quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên; quy trình tiến hành hòa giải ở cơ sở, một số kỹ năng thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở… Bên cạnh đó, các đại biểu được giới thiệu các quy định về đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
 
Các tin đã đưa ngày: