Liên kết website

Huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tuyên truyền hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam - 09/11”

31/10/2023

Để hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam - 09/11”, ngày 27/10/2023, UBND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật, tập huấn nâng cao năng lực cho hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, đại diện lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã và tổ trưởng các tổ hòa giải trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Bá Vường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nội dung trọng tâm của Hội nghị là triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, gồm 06 chương và 91 điều, quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân, tiếp tục khẳng định và góp phần thực hiện tốt hơn, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tham dự Hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới nổi bật và phương pháp tiếp cận, phương pháp triển khai Luật.
Ngoài ra, Hội nghị cũng triển khai các nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 như nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; quyền và nghĩa vụ của công dân khi tiếp cận thông tin; cách thức, chi phí tiếp cận thông tin; công khai thông tin; cung cấp thông tin theo yêu cầu; trách nhiệm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân; thông tin công dân không được tiếp cận… đồng thời hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực hiện công khai, cung cấp thông tin.
 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Bá Vường khẳng định, Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức nhằm nêu cao vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật và thượng tôn pháp luật của người dân. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc hơn nữa các nội dung được truyền đạt để triển khai áp dụng vào thực hiện các nhiệm vụ được giao./.
Trần Thị Hồng
Sở Tư pháp Thái Bình
Các tin đã đưa ngày: