Liên kết website

Lào Cai: Tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho gần 200 đại biểu

17/11/2023

Ngày 15/11/2023, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở .

Tham gia hội nghị, có gần 200 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của hội nghị tập huấn. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều vụ việc nhỏ nảy sinh tại cơ sở nhưng không được giải quyết kịp thời dẫn đến mâu thuẫn lớn là một phần nguyên nhân của những vụ án nghiêm trọng. Vì thế, công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở có vai trò quan trọng.

Các đại biểu tham gia hội nghị được các báo cáo viên Sở Tư pháp, Công an tỉnh truyền đạt một số chuyên đề: Nhận thức chung về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Đổi mới công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng công an nhân dân.

Thông qua hội nghị, các đại biểu được nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở cho quần chúng Nhân dân; đặc biệt là kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân.
Hội nghị tập huấn góp phần triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027” trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Các tin đã đưa ngày: