Liên kết website

UBND tỉnh Khánh Hòa: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới lần thứ Nhất năm 2024

29/01/2024

Chiều ngày 26/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, lần thứ Nhất năm 2024. Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp nhà nước, trường học thuộc tỉnh và lực lượng báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh và bà Phạm Thị Xuân Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại Hội nghị, Tiến sỹ Luật học Lê Xuân Thân – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đã giới thiệu một số nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5, thứ 6 thông qua gồm: Luật Đấu thầu; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp; các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương; Báo cáo viên pháp luật, cán bộ, công chức tham mưu lĩnh vực PBGDPL có kế hoạch, biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu nội dung các luật mới được ban hành và các văn bản quy định chi tiết đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân tại địa phương bằng các hình thức, phù hợp với đối tượng tuyên truyền; tập trung tuyên truyền, phổ biến để nắm bắt những điểm mới, thời gian thi hành các chính sách, pháp luật mới, các điều kiện để bảo đảm tổ chức thi hành luật và kể cả những nội dung được giao ban hành văn bản quy định chi tiết luật. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức thực hiện trong phạm vi ngành, địa bàn phụ trách để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Các tin đã đưa ngày: