Liên kết website

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình Led

07/06/2024

Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2024; đồng thời, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đã có văn bản đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình Led.

Theo đó, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đã xây dựng một số video, infographic tuyên truyền pháp luật về giao thông, an toàn thực phẩm, ứng xử khi tham gia môi trường mạng, pháp luật cho thanh thiếu niên (quy tắc ứng xử, hành vi nên - không nên trong trường học, xử phạt hành chính trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, phòng, chống ma túy, hành vi vi phạm về đua xe trái phép, cổ vũ đua xe trái phép, quy tắc khi tham gia giao thông, nghĩa vụ quân sự).
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:
1. Trích xuất các video, infographic được đăng tải trên Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Thành phố (tại địa chỉ https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/infographic) để tuyên truyền.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật các video, infographic nêu trên đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và Nhân dân thuộc phạm vi quản lý qua màn hình Led (nếu có) và các hình thức phù hợp khác.
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp hiện đang thực hiện việc quảng cáo qua thang máy trong các tòa nhà chung cư trên địa bàn Thành phố thực hiện việc tuyên truyền các video, infographic qua thiết bị điện tử lắp đặt tại thang máy trong các tòa nhà chung cư.
4. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các video, infographic trên qua thiết bị điện tử lắp đặt tại thang máy trong các tòa nhà chung cư theo mô hình “Cầu thang pháp luật”; tuyên truyền trên các thiết bị điện tử, màn hình Led (nếu có) và nhiều hình thức phù hợp khác để tuyên truyền rộng rãi đến người dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên trên địa bàn./.
Thùy Nhung
Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: