Liên kết website

Ninh Thuận: Ban hành Kế hoạch liên ngành giữa Sở Tư pháp và Đài Phát thanh Truyền hình về phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài Phát thanh Truyền hình

16/12/2009

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân thông qua hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên truyền hình, ngày 03 tháng 12 năm 2009 Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đã ban hành Kế hoạch liên ngành số 1134/KHLN-STP-ĐPTTH tỉnh về phối hợp thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên Đài phát thanh - Truyền hình từ năm 2010 - 2015.

Theo Kế hoạch, nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung vào các luật về bảo vệ và phát triển rừng; pháp luật về biển, đảo quốc gia; về lao động, doanh nghiệp, bảo hiểm y tế, chính sách với người có công; pháp luật về phòng, chống tội phạm, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống ma tuý, về đảm bảo trật tự an toàn giao thông… và các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ bản nhân dân tỉnh ban hành. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật những vấn đề cơ bản, thiết thực phục vụ yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương và nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Công tác phổ biến được thông qua hình thức toạ đàm, đối thoại, trao đổi, phóng sự, phỏng vấn, tiểu phẩm… và phát sóng trên kênh truyền hình tỉnh Ninh Thuận trong Chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống”.

Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ, công chức, biên tập viên, phóng viên tham gia xây dựng chương trình tổ chức thực hiện kế hoạch và kế hoạch kinh phí để tổ chức thực hiện.

Kế hoạch cũng ban hành Chương trình phát sóng của năm 2010, mỗi tháng phát sóng 02 chuyên mục, đồng thời phân công rõ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện chuyên mục. Kết thúc năm, các bên liên ngành tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả triển khai thực hiện kế hoạch nhằm rút kinh nghiệm để chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên truyền hình.

Các tin đã đưa ngày: