Liên kết website

ĐẮK NÔNG: KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PBGDPL.

08/09/2010

Ngày 25 tháng 08 năm 2010, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định số 1299/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Theo đó, ông Võ Ái Cận, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông sẽ thay ông Nguyễn Văn Úy làm Phó chủ tịch Hội đồng. Bổ sung lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo Đài phát thanh-Truyền hình tỉnh làm thành viên Hội đồng. Đồng thời thay thế một số lãnh đạo các sở, ban, ngành sau: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Nội Vụ.

 

Nhiệm vụ của Hội đồng được quy định như sau: đề ra kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng quý, hàng năm cho các ngành và địa phương tổ chức thực hiện; kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương trong việc triển khai công tác PBGDPL; xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật của ngành, địa phương; huy động các nguồn kinh phí bên ngoài để hỗ trợ thêm cho công tác PBGDPL; tổ chức sơ kết, tổng kết định kỳ 06 tháng, 01 năm tình hình triển khai hoạt động PBGDPL trên địa bàn tỉnh….

Đinh Quỳnh Mây
Các tin đã đưa ngày: