Liên kết website

Thông tấn xã Việt Nam: Ban hành Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2020

13/10/2020

Ngày 25/9, Thông tấn xã Việt Nam ban hành Kế hoạch số 980/KH-TTX về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch tập trung vào các hoạt động cụ thể như: Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 trong toàn ngành TTXVN ở khắp ba miền Bắc-Trung-Nam, góp phần nâng cao ý thức tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của TTXVN. Xác định hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” là việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc TTXVN; đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Ngoài ra, Văn phòng TTXVN tiến hành treo khẩu hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức Thông tấn xã Việt Nam tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11” tại trụ sở chính số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội (từ ngày 06/11/2020 đến hết hết ngày 10/11/2020).

Các đơn vị truyền thông trực thuộc TTXVN tiến hành tăng cường thời lượng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020; chú trọng tuyên truyền gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; những cách làm hay, hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; các hoạt động triển khai Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên các sản phẩm thông tin của TTXVN.

Đồng thời, TTXVN sẽ tiến hành tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề “Bình đẳng giới- Yêu thương và chia sẻ” nhân dịp kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2020.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: