Liên kết website

Các cơ quan Thi hành án dân sự cả nước tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

15/10/2020

Ngày 13/10/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Công văn số 3532/TCTHADS-VP về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Theo đó, Công văn xác định rõ các hoạt động hưởng ứng theo đúng chủ đề “Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2020, toàn ngành Tư pháp nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”.

Công căn cũng đã đề ra những hoạt động cần tập trung thực hiện: Thông tin, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực, phạm vi do Tổng cục Thi hành án dân sự quản lý tới Nhân dân bằng hình thức phù hợp; đăng tải các bài viết, tin, phóng sự… về Ngày Pháp luật Việt Nam, công tác thi hành án dân sự tại địa phương trên Trang Thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự và Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự; treo băng rôn, pa nô, áp phích, cờ phướn… về Ngày Pháp luật Việt Nam tại trụ sở của Cục Thi hành án dân sự; vận động công chức, người lao động thuộc đơn vị tham gia Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động khác hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam do Bộ Tư pháp phát động…
 Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: