Liên kết website

Tăng cường phối hợp triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

13/12/2022

Chiều ngày 13/12/2022, tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Quốc phòng tổ chức buổi làm việc giữa Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Quốc phòng về chương trình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam theo giai đoạn và Kế hoạch phối hợp triển khai hoạt động PBGDPL năm 2023.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp; đại tá Phạm Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Bộ Quốc phòng cùng các công chức Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và viên chức, nhân viên Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội …

Phát biểu tại buổi làm việc, đại tá Phạm Văn Tú giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Trung tâm) và những hoạt động trong thời gian qua của Trung tâm. Theo đó, Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã hoạt động được hơn 10 năm nay, là một trong 7 kênh chuyên biệt hiện nay trên cả nước, trong đó có các thư mục về PBGDPL, thư viện Quốc phòng, Hộp thư khán giả, các sự kiện cấp quốc gia…Hiện nay, mong muốn của Trung tâm là đưa pháp luật về biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa… Vì vậy, hai bên cần xác định những nội dung có trọng tâm, trọng điểm theo giai đoạn cũng như của năm 2023, tránh dàn trải…
Đồng chí Phạm Văn Tú cũng thông tin thêm, hiện nay, chúng ta đang chuyển sang truyền thông số (trên điện thoại thông minh, qua các phần mềm…), vì vậy các sản phẩm truyền thông chính sách, pháp luật phải phù hợp với truyền thông số. Chúng ta phải có một chương trình phối hợp PBGDPL căn cơ theo giai đoạn, theo đó hàng năm sẽ có kế hoạch hoạt động cụ thể. Trung tâm có thể mở 1 chuyên mục PBGDPL mới, tuy nhiên chúng ta phải làm rõ những chính sách, pháp luật gì và những vấn đề pháp lý nào cần tháo gỡ cho bà con… Sản phẩm phải phong phú, đa dạng, được chuyển thể sang nhiều thể loại khác nhau cho phù hợp với nhu cầu của người dân, trong đó ở cơ sở đều có cán bộ làm công tác dân vận, vì vậy việc đưa thông tin pháp luật đến bà con hàng ngày thông qua tờ rơi, tờ gấp pháp luật cũng rất hiệu quả. Bên cạnh đó, hàng năm nếu chúng ta làm được sự kiện tôn vinh người làm công tác xây dựng pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL, người thi hành pháp luật, thì hiệu quả sẽ rất tốt, nhất là gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam…, đồng thời phải có nguồn lực ổn định, trong đó ngoài ngân sách nhà nước cần kết hợp xã hội hóa một phần nguồn lực cho hoạt động này.

Đồng tình với ý kiến phát biểu của đại tá Phạm Văn Tú, đồng chí Phan Hồng Nguyên nhấn mạnh, trong năm 2022, Vụ PBGDPL và Trung tâm đã có những phối hợp bước đầu một số hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật, Vụ PBGDPL cũng mong muốn có một chương trình phối hợp theo giai đoạn mang tính ổn định lâu dài. Đối với hoạt động PBGDPL trong năm 2023, cần lựa chọn một số hoạt động thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm.
 
Trên cơ sở ý kiến gợi mở của lãnh đạo 02 đơn vị, các thành viên tham dự họp đã phát biểu, đề xuất các hoạt động cụ thể cần phối hợp trong thời gian tới, như: Xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện công tác PBGDPL giai đoạn 2023-2025, trong đó tập trung triển khai thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" (phê duyệt kèm theo Quyết định số 1371/QĐ-TTg 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ), đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL của Bộ Quốc phòng và thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương trong triển khai thực hiện Đề án. Nội dung chương trình phối hợp giai đoạn mang tính nguyên tắc chung, còn các nội dung hoạt động cụ thể được xác định trong kế hoạch phối hợp hoạt động hàng năm của hai đơn vị. Đối với năm 2023, tập trung tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương chỉ đạo triển khai các hoạt động PBGDPL, gắn với thực hiện Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027" và các nhiệm vụ liên quan đến Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; triển khai các hoạt động truyền thông chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội gắn với việc thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (phê duyệt kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ). Ngoài ra, hàng năm, hai bên có thể phối hợp tổ chức chuỗi các sự kiện, trong đó điểm nhấn là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cần có kế hoạch phối hợp cụ thể...
 
Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật ghi nhận các ý kiến phát biểu, đề xuất của các thành viên tham dự cuộc họp và trao đổi, thống nhất các nội dung tại cuộc họp, đồng thời giao Phòng Quản lý công tác PBGDPL, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật phối hợp chặt chẽ với Phòng Truyền thông - Tổ chức sự kiện, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tham mưu xây dựng dự thảo chương trình phối hợp giai đoạn và kế hoạch hoạt động năm 2023 để báo cáo lãnh đạo 02 đơn vị cho ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới./.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: