Liên kết website

Bộ Tư pháp kiểm tra công tác đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Tà Nung, tỉnh Lâm Đồng

12/12/2022

Thực hiện Quyết định số 2376/QĐ-BTP ngày 05/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn Kiểm tra, khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 09/12/2022, Đoàn kiểm tra do đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã thực hiện việc kiểm tra tại Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tham gia Đoàn Kiểm tra có đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật cùng một số công chức thuộc Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp.

Về phía địa phương, có đồng chí Trần Thị Mỹ Linh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, đại diện Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật của Sở Tư pháp, đại diện Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt, đồng chí Lê Quang Húy- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tà Nung, đồng chí Liêng Hót Hồng Thắm - Phó Chủ tịch UBND xã Tà Nung, đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Tà Nung, các tổ chức chính trị xã hội và các công chức chuyên môn được giao theo dõi các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật của xã Tà Nung.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: