Liên kết website

Bộ Tư pháp tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin ở cơ sở tại tỉnh Lâm Đồng

08/12/2022

Tiếp nối các hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng, chiều ngày 08/12/2022, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn áp dụng pháp luật tiếp cận thông tin ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên của 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Đam Rông, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương và Bảo Lộc. Hội nghị do Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp làm báo cáo viên.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa đã giới thiệu những nội dung cơ bản, khái quát theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 như: danh mục thông tin cần công khai; nội dung, hình thức và thời điểm công khai thông tin; công khai thông tin trên trang, cổng thông tin điện tử, trên phương tiện thông tin đại chúng; nội dung thông tin công khai có điều kiện…
 
Ngoài ra, các đại biểu cũng được hướng dẫn cụ thể về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin gắn với tiêu chí tiếp cận thông tin cũng như trách nhiệm của cán bộ, công chức khi thực hiện công khai thông tin, cung cấp thông tin theo yêu cầu và các trường hợp được từ chối cung cấp thông tin… Từ đó, giúp công tác tiếp cận thông tin sớm được triển khai sâu rộng đến nhân dân trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận thông tin một cách công khai, minh bạch từ các cơ quan nhà nước.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: