Liên kết website

Thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban Dân tộc 16/06/2009

Ngày 10 tháng 6 năm 2009, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBDT về việc thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban Dân tộc.

Cuộc thi " Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ" 12/05/2009

Ngày 04 tháng 5 năm 2009, Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia đã có Công văn số 140/UBATGTQG về việc phát động, tổ chức các cuộc thi " Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ". Năm 2009, Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia sẽ tiến hành tổ chức 4 cuộc th, đó là:

Cuộc thi " Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ" 12/05/2009

Ngày 04 tháng 5 năm 2009, Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia đã có Công văn số 140/UBATGTQG về việc phát động, tổ chức các cuộc thi " Tìm hiểu Luật giao thông đường bộ". Năm 2009, Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia sẽ tiến hành tổ chức 4 cuộc th, đó là:

Công văn hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở . 07/05/2009

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1285/CTPH-BTP-BTTUBTƯMTTQVN ngày 24 tháng 4 năm 2009 giữa Bộ Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 05/5/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1394/BTP-PBGDPL hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung:

Công văn hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở . 07/05/2009

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1285/CTPH-BTP-BTTUBTƯMTTQVN ngày 24 tháng 4 năm 2009 giữa Bộ Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, ngày 05/5/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 1394/BTP-PBGDPL hướng dẫn Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung:

Chương trình phối hợp tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 28/04/2009

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Pháp lệnh số 09/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện các giải pháp đề ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, ngày 24/4/2009, Lãnh đạo Bộ Tư­ pháp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất ký ban hành chương trình phối hợp tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Chương trình phối hợp tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở 28/04/2009

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Pháp lệnh số 09/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện các giải pháp đề ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở, ngày 24/4/2009, Lãnh đạo Bộ Tư­ pháp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất ký ban hành chương trình phối hợp tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 22/05/2007

Ngày 11-5-2007, Ban Bí thư T.Ư Ðảng ra Thông báo số 74 thông báo Kết luận của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư T.Ư Ðảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư 23/04/2007

Ban Bí thư Trung ương Ðảng, ngày 18-4, tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư (khóa IX) về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Tư pháp.

Bộ Tài chính sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW 29/12/2006

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã được các cấp lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm và xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng có mối liên hệ mật thiết trong việc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành Tài chính, là một bộ phận không thể thiếu trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của cấp uỷ, chính quyền.