Liên kết website

Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Giới thiệu các văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, lần thứ hai, năm 2022

17/07/2022

Sáng ngày 14/7/2022, tại Hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị giới thiệu các văn bản pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh, lần thứ hai, năm 2022. Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh. Thành phần tham dự Hội nghị gồm lãnh đạo: Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ủy ban MTTQVN) tỉnh; Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc Hội (ĐBQH), Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo các Ban đảng thuộc Tỉnh ủy, các Ban thuộc HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các Sở, Ban , ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp Nhà nước; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Uỷ ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh…, tổng số hơn 120 người tham dự.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe Tiến sĩ Luật học Lê Xuân Thân, Ủy viên Ban Thường vụ TW Hội, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Khánh Hòa giới thiệu 2 Nghị quyết và 5 luật: Nghị quyết số 55/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Nghị quyết số 58/2022/QH15 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2009/QH12 và Luật số 42/2019/QH14.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung nắm bắt các quy định của pháp luật được Quốc Hội khóa XV, kỳ họp thứ 3  vừa mới thông qua; trên cơ sở đó tăng cường quản lý Nhà nước bằng pháp luật, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên toàn tỉnh./.                                                                                         
Duy Thương
Các tin đã đưa ngày: