Liên kết website

Kon Tum: Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật

17/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 07/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Trong các ngày từ 12/7 đến 15/7/2022, Sở Tư pháp tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Y Hòa – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng thời cũng là báo cáo viên của lớp bồi dưỡng. Thành phần dự lớp bồi dưỡng là đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh được công nhận theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

Tại lớp bồi dưỡng, báo cáo viên đã tập trung phổ biến, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp của Báo cáo viên pháp luật, bao gồm: Kiến thức chung về PBGDPL; Kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL; một số kỹ năng hỗ trợ trong PBGDPL... Phổ biến, giới thiệu một số văn bản Luật mới ban hành hoặc mới có hiệu lực thi hành năm 2021; các quy định pháp luật liên quan về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, xử lý vi phạm hành chính... Đây là một trong những chuyên đề quan trọng giúp các đồng chí báo cáo viên chuẩn bị tốt các kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh sẽ được diễn ra trong thời gian tới.
Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
Các tin đã đưa ngày: