Liên kết website

Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương tổ chức tọa đàm chuẩn bị tổ chức Phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng

22/07/2022

Ngày 21/7/2022, Tổ Thư ký của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng) trung ương tổ chức Tọa đàm sinh hoạt chuyên đề nhằm chuẩn bị phục vụ Phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng.

Tại Tọa đàm, đồng chí Lê Vệ Quốc, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (Tổ trưởng Tổ Thư ký) đã định hướng, tập trung thảo luận vào các nội dung chính sau: (i) Rà soát, góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng các cấp, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; (ii) Cho ý kiến về thời gian tổ chức, nội dung các tài liệu Phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng; (iii) Dự kiến nội dung các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận tại Phiên họp trên cơ sở nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trung ương năm 2022 (ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 12/01/2022) và Thông báo số 45/TB-VPCP ngày 19/02/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Hội đồng và (iv) Dự kiến các hoạt động của Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc trong 6 tháng cuối năm 2022.
Tại cuộc họp, đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp (Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký) đã báo cáo tóm tắt về công tác chuẩn bị tổ chức Phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng; các tài liệu phục vụ Phiên họp và dự kiến thời gian, nội dung các thành viên Hội đồng tập trung thảo luận tại Phiên họp và thông tin về tình hình tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng tại địa phương, tổ chức làm việc giữa Thường trực Hội đồng trung ương với một số bộ, ngành thời gian vừa qua. Các đại biểu tham dự Tọa đàm đã trao đổi, thảo luận thẳng thắn, cởi mở về các nội dung theo định hướng thảo luận; cung cấp thông tin hoạt động của một số thành viên Hội đồng trung ương là lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông… để cập nhật, bổ sung, làm phong phú và sâu sắc thêm Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng các cấp. Để phù hợp với chế độ thông tin, báo cáo theo Quy chế hoạt động của Hội đồng (ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐPH ngày 12/01/2022), nhiều ý kiến cho rằng cần điều chỉnh hình thức báo cáo thành báo cáo của Hội đồng thay vì báo cáo của Bộ Tư pháp. Các đại biểu đều nhất trí xin ý kiến Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng tổ chức Phiên họp vào đầu tháng 8/2022;  cơ bản nhất trí về nội dung tập trung thảo luận tại Phiên họp, đồng thời đề xuất nhiệm vụ hoạt động của Tổ Thư ký trong 6 tháng cuối năm 2022.
Kết luận Tọa đàm, đồng chí Lê Vệ Quốc đánh giá cao các ý kiến góp ý trách nhiệm, chất lượng của thành viên Tổ Thư ký. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Thường trực Tổ Thư ký sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Hội đồng các cấp, hồ sơ tổ chức Phiên họp để sớm trình Chủ tịch Hội đồng cho ý kiến, tổ chức Phiên họp; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, trong đó tập trung tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL năm 2012 và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022; ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp; tổ chức các Đoàn kiểm tra của Hội đồng tại một số bộ, ngành, địa phương.../.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: