Liên kết website

Những kết quả nổi bật năm 2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp

11/04/2024

Theo Báo cáo số 107/BC-BTP ngày 29/02/2024 của Bộ Tư pháp, năm 2023, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi là Hội đồng) các cấp đã tổ chức triển khai và đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng thực hiện xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách và triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nhóm đặc thù

Trước hết là công tác thể chế, văn bản, đề án, Hội đồng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, định hướng khắc phục, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có các vấn đề về nguồn lực, kinh phí, cơ chế, giải pháp tăng cường phối hợp, triển khai các hoạt động PBGDPL cho các nhóm đặc thù cũng như năng lực PBGDPL cho nguồn nhân lực tham gia công tác này tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó ngày 04/4/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024-2030”. Đề án được ban hành và triển khai nhằm góp phần đưa công tác PBGDPL tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi vào nề nếp, thực chất, hiệu quả, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và năng lực sử dụng pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Nguồn lực triển khai Đề án được gắn kết với nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 56/2023/TT-BTC[1] theo hướng tăng định mức chi lên 1,5 lần nhằm đảm bảo nguồn lực triển khai các hoạt động PBGDPL phù hợp với yêu cầu thực tiễn; Bộ Tư pháp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam ký kết Chương trình phối hợp truyền thông, PBGDPL và thông tin về hoạt động của Bộ, ngành, tư pháp giai đoạn 2023 – 2028; Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và Cục Báo chí, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký kết và triển khai 02 Chương trình phối hợp công tác... Bộ Tư pháp với vai trò, trách nhiệm Cơ quan Thường trực Hội đồng trung ương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường phối hợp giữa các thành viên Hội đồng, đa dạng hóa hình thức hoạt động; tổ chức các tọa đàm, trao đổi thông tin với thành viên Hội đồng trung ương; Thường trực Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng trung ương đã làm việc với các đơn vị tham mưu công tác PBGDPL của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận để nắm bắt thực trạng và giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong triển khai hoạt động PBGDPL.
Dưới sự chỉ đạo, định hướng của Hội đồng, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành, nhất là Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành công Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, tạo điểm nhấn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023. Hội thi đã thu hút sự tham gia của 63 đội thi đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Vòng thi toàn quốc đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội và Lễ tổng kết, trao giải Hội thi được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, tường thuật trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam là sự kiện điểm nhấn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Hội thi đã nhận được sự quan tâm, theo dõi và đánh giá cao của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân và các cơ quan báo chí, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Công tác kiểm tra của Hội đồng tiếp tục được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Hội đồng trung ương đã tổ chức 05 Đoàn kiểm tra tại các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Xây dựng, Đài Truyền hình Việt Nam và các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Sóc Trăng, Quảng Bình, Quảng Trị, Cao Bằng và Bắc Kạn. Qua đó nắm bắt tình hình thực tiễn triển khai công tác PBGDPL, nâng cao nhận thức của lãnh đạo cơ quan, tổ chức, địa phương về vị trí, vai trò của công tác PBGDPL, trực tiếp chỉ đạo, định hướng khắc phục khó khăn, hạn chế triển khai công tác này được kịp thời, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ.
Cùng với những kết quả đạt được, việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng trong năm 2023 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó việc hướng dẫn, chỉ đạo PBGDPL về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm còn chậm. Nhiều cơ quan, địa phương chưa nắm bắt nhu cầu tìm hiểu, phổ biến pháp luật của người dân, doanh nghiệp để xây dựng Kế hoạch và tổ chức PBGDPL. Một số Hội đồng của bộ, ngành, địa phương hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chưa bám sát vào các nhiệm vụ được giao để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Một số thành viên của Hội đồng chưa phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hình thức PBGDPL trong một số lĩnh vực, địa bàn còn chậm đổi mới, chưa phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ thông tin, chưa thu hút được sự quan tâm của người dân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác PBGDPL một số nơi còn chậm. Nhiều hình thức PBGDPL truyền thống (như tủ sách pháp luật, PBGDPL thông qua hội nghị trực tiếp) còn thiếu hiệu quả, gây lãng phí. Hình thức truyền thông dự thảo chính sách chưa phong phú, chủ yếu là lồng ghép trong hoạt động lấy ý kiến vào dự thảo văn bản QPPL; kinh nghiệm, kỹ năng truyền thông dự thảo dự thảo chính sách còn hạn chế. Việc triển khai một số Đề án của Thủ tướng Chính phủ còn chậm và chưa có kết quả rõ nét, trong đó có Đề án 977 và Đề án 979…
 
T.K

[1] Thông tư số 56/TT-BTC ngày 18/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở
Các tin đã đưa ngày: