Thông báo thay đổi thời gian và Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng Bán kết Cuộc thi “Pháp luật học đường”

07/02/2020

Để đảm bảo thuận lợi cho công tác chỉ đạo, thu hút đông đảo thí sinh dự thi Vòng Bán kết Cuộc thi “Pháp luật học đường”, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định thay đổi thời gian thi:

Vòng Bán kết của Cuộc thi bắt đầu từ 09h00 ngày 24/02/2020 đến 21h00 ngày 08/3/2020./.
Các tin đã đưa ngày: