Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai: Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các Hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện Chư Păh

21/04/2017

Triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở năm 2017; thực hiện Kế hoạch số 10/KH-STP ngày 27/3/2017 của Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Hòa giải viên ở cơ sở năm 2017. Ngày 18/4/2017, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Chư Păh, Sở Tư pháp đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 123 Hòa giải viên đến từ các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Về dự lễ khai mạc có đồng chí Rơ Châm H' Phík - Đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Păh; đồng chí Phạm Thanh Quý - Trường Phòng Tư pháp huyện Chư Păh; đồng chí Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Hành chính tư pháp và đồng chí Dương Thị Thanh Hiếu - Phó Trưởng phòng phổ biến, giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp.
Trong một ngày, các Hòa giải viên đã được các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc Sở Tư pháp giới thiệu, phổ biến 03 chuyên đề về một số quy định của pháp luật trong lĩnh vực thuế, phí, lệ phí; pháp luật trong lĩnh vực dân sự; một số văn bản chính sách mới đối với người có công cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong thời gian tập huấn, các báo cáo viên, hòa giải viên đã dành thời gian tham gia thảo luận, trao đổi và giải đáp các vấn đề liên quan đến các chuyên đề, và vấn đề mà các hòa giải viên, người dân ở cơ sở quan tâm, cũng như các phát sinh, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện hiện công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương.
Trong tháng 4 năm 2017, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Hòa giải viên ở cơ sở tại các huyện Ia Pa, Chư Prông và thị xã Ayun Pa.
Đại Đồng
Các tin đã đưa ngày: