Cao Bằng: Tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

05/04/2017

Để công tác văn bản quy phạm pháp luật ngày càng có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, ngày 28/3/2017, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho hơn 70 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách công tác văn bản, công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành; cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh; công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Phòng Tư pháp các huyện thành phố. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp và các đồng chí Phó giám đốc Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên của Sở Tư pháp triển khai các nội dung: Một số điểm mới của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn thực hiệncông tác văn bản trên địa bàn...
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên tài liệu và những kiến thức đã được cung cấp để vận dụng, tham mưu, đề xuất thực hiện tốt công tác văn bản tại đơn vị theo quy định của pháp lụât, đồng thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; không được quy định thủ tục hành chính trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân các cấp trừ trường hợp được Luật giao; chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản của ngành, địa bàn từ quý IV của năm trước liền kề để đảm bảo tiến độ thực hiện; tổ chức thực hiện 100% các nội dung Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; hực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành; tham mưu cho lãnh đạo bố trí kinh phí, nguồn lực thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần quyết tâm mới, khắc phục khó khăn, kiên quyết xóa bỏ những tồn tại, hạn chế để công tác văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới sẽ gặt hái được nhiều thành công mới./.
Ngọc Ánh
Các tin đã đưa ngày: