Bắc Giang: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền pháp luật tại địa bàn trọng điểm

26/10/2017

Trong các ngày 12 và 16/10/2017, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, Lục Ngạn tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người cho hơn 500 đại biểu là tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, hoà giải viên ở cơ sở tại các địa bàn trọng điểm của 02 huyện này.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh phổ biến những điểm mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015, Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ Luật tố tụng hình sự số 101/2015; quy định chung của Bộ Luật Hình sự về tội phạm và hình phạt; Luật phòng, chống mua bán người; các biện pháp đấu tranh, phòng chống tệ nạn ma túy, tệ nạn cờ bạc, tệ nạn mại dâm và mê tín dị đoan tại cộng đồng dân cư.
Đây là hoạt động thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 được tổ chức hàng năm để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 1259/QĐ-BTP ngày 07/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Qua hoạt động tuyên truyền pháp luật trực tiếp này đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về hình sự, phòng, chống tệ nạn xã hội; từng bước giảm số vụ việc và người vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở các địa bàn trọng điểm; đồng thời nâng cao năng lực, nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống chính trị ở cơ sở và người làm công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở ở các địa bàn trọng điểm./.
Phạm Văn Tĩnh
Các tin đã đưa ngày: