Sóc Trăng: Tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật

26/10/2017

Để nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội. Sáng ngày 24/10 Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác theo dõi thi hành pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ pháp chế các sở, ban ngành tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp cấp huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Ông Phạm Tuân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe bà Nguyễn Thị Bích Lan Thu -    Trưởng Phòng công tác Tư pháp khác - Cục công tác phía Nam, Bộ Tư pháp giới thiệu một số kỹ năng, nghiệp vụ về công tác theo dõi thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2014/NĐ-CP  và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trên cơ sở những nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, vai trò của Sở Tư pháp trong việc giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn; các tiêu chí, cách đánh giá tiếp cận pháp luật, quy định, kỹ năng, hướng dẫn cách tính điểm về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; nhiệm vụ, vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong quá trình xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tuân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, tích cực trao đổi và thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật để tham mưu tốt hơn nữa cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hoàn thành xuất sắc công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật.
Đăng Khoa
 
Các tin đã đưa ngày: