Sở Tư pháp Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật tỉnh năm 2017

26/10/2017

Thực hiện Kế hoạch số 3833/KH-UBND ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 794/KH-STP ngày 02/10/2017 của Sở Tư pháp về tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật năm 2017; nhằm tiếp tục bồi dưỡng, trang bị các kỹ năng cần thiết giúp cho các báo cáo viên pháp luật hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác PBGDPL, ngày 24/10/2017, Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn 100 báo cáo viên pháp luật tỉnh là lãnh đạo, trưởng, phó phòng các sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh.Đồng chí Nông Thanh Khoa - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên pháp luật tỉnh Trương Thị Phương - Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, tỉnh Cao Bằng giới thiệu về những nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật,  phương pháp và kỹ năng cơ bản của báo cáo viên pháp luật trong đó tập trung vào phương pháp, kỹ năng tuyên truyền miệng;tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật; xây dựng tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, những nội dung cơ bản của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012...
          Với phương pháp truyền đạt khoa học, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, đồng thời có sự trao đổi, thảo luận giữa giảng viên và các đại biểu, qua Hội nghị tập huấn, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiếp thu và nắm vững hơn những nội dung cơ bản về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, để tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền miệng. Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác PBGDPL đến các tầng lớp cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Thanh Khoa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá cao tinh thần giảng dạy của đồng chí báo cáo viên, sự tập trung, nghiêm túc tiếp thu của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh: Công tác tuyên truyền, PBGDPL là một nhiệm vụ quan trọng, lâu dài đòi hỏi sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, PBGDPL, mỗi báo cáo viên phải tự trang bị và rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản. Sau Hội nghị này, các vị đại biểu cần tiếp tục nghiên cứu sâu tài liệu và những kiến thức đã tiếp thu được để vận dụng, thực hiện trong thực tiễn tuyên truyền, PBGDPL của mình trong thời gian tới. Đồng thời chủ động, tích cực nắm bắt nghiên cứu các quy định của pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật mới và bám sát vào nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của tỉnh, phát huy vai trò của mình trong lĩnh vực công tác tại cơ quan, đơn vị để góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL của tỉnh.
_ Anh Thúy
Các tin đã đưa ngày: