Vĩnh Long tổ chức triển khai văn bản pháp luật mới

01/06/2018

Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-HĐPH ngày 20/4/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới. Ngày 17/5/2018 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật tại Hội trường Sở Tư pháp.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thành viên và tổ Thư ký Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Đại diện: Ban Nội chính tỉnh ủy; Văn Phòng và phòng Nội chính UBND tỉnh; Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh; Câu lạc bộ hưu trí - Công an tỉnh; Cán bộ phụ trách công tác pháp chế các cơ quan ngành tỉnh; Đại diện các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; Giáo viên dạy môn pháp luật các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh; Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Phóng viên Báo Vĩnh Long; Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long; Trưởng, phó phòng; Giám đốc, phó Giám đốc Trung tâm thuộc Sở Tư pháp; Đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

Qua thời gian gần 01 ngày các Đại biểu được nghe các Báo cáo viên pháp luật trình bày các văn bản pháp luật mới: Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Luật lâm nghiệp; Luật thủy sản (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.
  Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho đội ngũ các báo cáo viên, thành viên Hội đồng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.
Trịnh Minh Bình, Sở Tư pháp Vĩnh Long
Các tin đã đưa ngày: