Sở Tư pháp Quảng Bình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Hòa giải viên

09/10/2018

Thực hiện Luật Hoà giải ở cơ sở; Kế hoạch số 61a/KH-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh về triển khai công tác Tư pháp năm 2018; Kế hoạch số 10/KH-HĐPH ngày 29/01/2018 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh về Kế hoạt hoạt động PBGDPL năm 2018, trong 02 ngày từ ngày 08 đến ngày 09/10/2018, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng Hới tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Hòa giải viên trên địa bàn thành phố Đồng Hới.

Tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật có gần 200 đại biểu là Tổ trưởng Tổ Hòa giải và hòa giải viên được công nhận theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố.
Tại lớp bồi dưỡng các hòa giải viên đã được các báo cáo viên phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của pháp luật về đất đai, dân sự, hôn nhân và gia đình; phòng chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới, bảo vệ môi trường, về an toàn giao thông, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, dân chủ ở cơ sở và các quy định về dân vận chính quyền, chuẩn tiếp cận pháp luật và quyền tiếp cận thông tin và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ về nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở và kỹ năng tư vấn, trợ giúp pháp luật.
Thông qua việc giải quyết các tình huống hoà giải, các câu hỏi của hoà giải viên đã làm cho buổi học trở nên sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn và dễ hiểu hơn. Đồng thời, đây cũng là hội nghị để các báo cáo viên tiếp tục tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn theo Chương trình khung Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên ban hành kèm theo Quyết định số 4077/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp.
Thông qua lớp tập huấn đã củng cố, trang bị những phương pháp, kỹ năng trong công tác hòa giải; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải tại cơ sở, qua đó, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải trong thời gian tới.
Các tin đã đưa ngày: