Lai Châu: Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2019

07/11/2019

Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019, sáng ngày 06/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến một số luật được thông qua tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Dự Hội nghị có đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế, nhân viên pháp chế; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, báo cáo viên pháp luật cấp huyện.
Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản, quan trọng của 02 văn bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ bảy, đó là Luật Giáo dục và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Đã tròn 06 năm, ngày 9/11 được công bố chính thức là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. Trong 06 năm qua, Ngày Pháp luật đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu tích cực triển khai thực hiện với trọng tâm là tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân.
Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW giai đoạn 2004 – 2019 trên địa bàn tỉnh./.
                                                                                        Đình Tứ
Các tin đã đưa ngày: