Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Bạc Liêu

30/11/2018

Thực hiện Quyết định số 2803/QĐ-BTP ngày 16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, từ ngày 26 đến ngày 27/11/2018, Bộ Tư pháp tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại tỉnh Bạc Liêu. Đoàn khảo sát do đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật làm trưởng đoàn.

Theo chương trình, Đoàn khảo sát đã đến làm việc tại xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; làm việc với huyện Hòa Bình và 01 buổi làm việc với lãnh đạo Sở Tư pháp cùng một số sở, ban, ngành tỉnh Bạc Liêu. Tại mỗi buổi làm việc, Đoàn nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, đề ra phương hướng nhiệm vụ và đề xuất kiến nghị với cơ quan cấp trên trong triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đoàn khảo sát trực tiếp kiểm tra hồ sơ đề nghị công nhận xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017 của xã Vĩnh Bình và một số đơn vị cấp xã trên địa bàn huyện Hòa Bình. Qua kết quả đánh giá, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình đã quyết định công nhận 08/08 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017, trong đó có 01 xã đạt nông thôn mới (xã Vĩnh Mỹ B).
Theo báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, thực hiện Quyết định 619/QĐ-TTg, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 16/8/2017 về triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ này hàng năm. Đặc biệt, năm 2018, Sở Tư pháp đã chọn 05 xã điểm về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đã tiến hành chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tại các xã này. Kinh phí triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 được UBND tỉnh quan tâm, bố trí hơn 228 triệu đồng.
Bên cạnh kết quả đạt được, nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trontg triển khai thực hiện, công tác phối hợp chưa chặt chẽ, hiệu quả, chưa có giải pháp pháp khắc phục, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa trong thời gian tới.
Đoàn khảo sát cũng đã trao đổi, giải đáp một số vướng mắc trong thực tiễn triển khai của địa phương, đồng thời đề nghị Sở Tư pháp cũng như các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, truyền thông, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, chú trọng kiểm tra về tình hình đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, quan tâm bố trí kinh phí triển khai nhiệm vụ, có giải pháp hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật./.
Các tin đã đưa ngày: