Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng

04/10/2018

Triển khai Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, kiểm tra năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 797/QFF-BTP ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trong chuyến công tác tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng từ ngày 24 đến ngày 28/9/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (ngày 25/9/2018) và tỉnh Lâm Đồng (ngày 27/9/2018).

Theo đó, ngày 25/9/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc cho khoảng 175 đại biểu là đại diện Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và toàn bộ công chức Tư pháp – Hộ tịch trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì và làm báo cáo viên. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đăk Lắk. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí báo cáo viên hướng dẫn quy trình, các bước thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, những vấn đề liên quan đến việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Thông tư số 07/2017/TT-BTP. Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận, giải đáp về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh. Qua chia sẻ của đại biểu, hầu hết các đơn vị cấp huyện đều đã thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và tổ chức quán triệt, tập huấn nghiệp vụ về nhiệm vụ này. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các ban, ngành chưa chặt chẽ, còn mang tính hình thức; gần 50% số công chức Tư pháp – Hộ tịch trên địa bàn tỉnh chưa được biên chế chính thức do cấp huyện chưa tổ chức thi tuyển cũng là một trong những khó khăn trong thực tiễn ở địa phương.
Tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 27/9/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và giải đáp vướng mắc về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho khoảng hơn 140 đại biểu. Tham dự Hội nghị tập huấn, có đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng và các đại biểu là đại diện Phòng Tư pháp cấp huyện và các công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị do đồng chí Phan Hồng Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, chủ trì. Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Hồng Nguyên nêu mục đích, ý nghĩa và những nội dung chính của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP, đồng thời, Hội nghị cũng được nghe những kỹ năng, nghiệp vụ và một số lưu ý trong xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do đồng chí Nguyễn Thị Thạo, Trưởng phòng, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trình bày. Thông qua hội nghị, các đại biểu đã trao đổi nhiều ý kiến liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật về kinh phí, về phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức và cá nhân, về các hình thức tổ chức đối thoại thực hiện tiêu chí dân chủ ở cơ sở,…. Các ý kiến đã được các báo cáo viên giải đáp kịp thời.
Hội nghị tập huấn ở tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.
Các tin đã đưa ngày: