Liên kết website

Quảng Ninh: triển khai thực hiện thí điểm “Ngày pháp luật”

22/12/2010

Thực hiện Công văn số: 4464/UBND ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Kế hoạch số 25/KH-HĐPBPL ngày 08/12/2010 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh) về việc triển khai mô hình tuyên truyền "Ngày pháp luật", sáng ngày 20/12/2010, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thí điểm "Ngày pháp luật" tại Trường trung học phổ thông Hòn Gai.

Đến dự và chỉ đạo Lễ tổ chức triển khai “Ngày pháp luật” có đồng chí Ngô Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Trần Thị Minh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, toàn thể giáo viên và học sinh Trường trung học phổ thông Hòn Gai; lãnh đạo một số trường trên địa bàn thành phố Hạ Long; lãnh đạo Phòng Tuyên truyền PBGDPL – Sở Tư pháp; lãnh đạo Phòng Tư pháp thành phố Hạ Long; cán bộ pháp chế Sở Giáo dục và Đào tạo. Đồng chí Ngô Văn Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã phổ biến, quán triệt các văn bản của tỉnh và Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh về triển khai "Ngày pháp luật". Theo đó, "Ngày pháp luật" là một hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mới, được tổ chức để quán triệt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và nhân dân nắm vững và thực hiện tốt những quy định của pháp luật. Việc tổ chức định kỳ "Ngày pháp luật" thực chất là bố trí một ngày trong tháng với lượng thời gian cần thiết (không nhất thiết phải cả ngày) để cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia học tập tìm hiểu pháp luật…Đồng thời, đồng chí cũng trực tiếp phổ biến một số quy định của Luật giáo dục; các văn bản liên quan đến quản lý học sinh và an toàn giao thông đường bộ cho toàn thể giáo viên và học sinh của Trường trung học phổ thông Hòn Gai. Cũng tại Lễ tổ chức, Sở Tư pháp đã phát hơn 2.000 tờ gấp pháp luật về các lĩnh vực: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em; phòng, chống ma túy; quy tắc giao thông đường bộ…cho các đại biểu và học sinh. Theo ghi nhận ban đầu, “Ngày pháp luật” được đánh giá là một mô hình mới, cách làm sáng tạo, tích cực và hiệu quả. Việc tổ chức lồng ghép giới thiệu pháp luật vào buổi sinh hoạt, chào cờ đầu tuần sẽ thu hút được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh, hình thành ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. (Nguyễn Thiệp, Sở tư pháp Quảng Ninh)
Các tin đã đưa ngày: