Liên kết website

Tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và pháp luật về phòng, chống tham nhũng

30/06/2020

Thực hiện Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Chương trình công tác tư pháp năm 2020, Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020, sáng ngày 26/6/2020, Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh và khoảng 600 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học thanh tra, Thanh tra Chính phủ truyền đạt những kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đồng chí Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp giới thiệu về thực trạng và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tới; những nội dung cơ bản của Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và một số kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL. 
Việc tổ chức Hội nghị này giúp đội ngũ báo cáo viên pháp luật của tỉnh Thanh Hóa củng cố, bổ sung kiến thức liên quan tới công tác công tác phòng, chống tham nhũng cũng như các phương pháp, kỹ năng trong hoạt động tuyên truyền, PBGDPL để phục vụ có hiệu quả công tác, nhiệm vụ được giao./.
Phạm Thanh Sơn
Các tin đã đưa ngày: