Liên kết website

Đồng Tháp tăng cường phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

30/06/2020

Để phát huy vai trò của các sở, ngành trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sau 6 tháng thực hiện công tác phối hợp đã đạt được một số kết quả nổi bật, đó là: Sở Tư pháp đã xây dựng, phát hành 04 tờ gấp (Tờ gấp hỏi đáp về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; pháp luật về Trợ giúp pháp lý; xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai và hỏi đáp pháp luật về nuôi con nuôi) gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật, với nội dung hỏi đáp pháp luật được cô đọng, ngắn gọn dễ hiểu, dễ nhớ.

Công tác hòa giải ở cơ sở cũng được thực hiện thường xuyên, nhất là việc phối hợp giữa ngành Tư pháp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp trong rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên theo quy định của Luật hòa giải ở cơ sở. Sở Tư pháp đã phối hợp Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho gần 2.000  Hòa giải viên trên địa bàn tỉnh. Qua lớp tập huấn đã cung cấp kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ về hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ Hòa giải viên, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực làm công tác hòa giải ở cơ sở.
Tạo Zalo nhóm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã với Sở Tư pháp để chia sẻ thông tin hai chiều. Sở Tư pháp cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật mới đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh chọn lọc để tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã kịp thời phản hồi những hoạt động tuyên truyền tại cơ sở. Đây là một trong những hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đặc biệt, để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Công văn số 297/MTTQ-BTT ngày 12/3/2020 về việc phối hợp với tuyên truyền pháp luật ở công đồng dân cư với nội dung tăng cường phối hợp với ngành Tư pháp các cấp tuyên truyền pháp luật tại các hội quán, vận động các chức sắc tôn giáo thường xuyên phối hợp tuyên truyền pháp luật cho các tín đồ vào các ngày lễ hội của các tôn giáo.

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh biên soạn tài liệu tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành như:, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức; Luật dự bị động viên; Luật dân quân tự vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chính quyền địa phương để gửi đến các sở, ngành và địa phương phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến người dân, qua việc phối hợp này đã phát huy được vai trò của Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Sở Tư pháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế phối hợp thực hiện 6 Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và 05 Chương trình tư vấn pháp luật trên sóng truyền hình với các chủ đề “Pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; pháp luật về hụi; pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; pháp luật về thi hành án hình sự; pháp luật về phòng, chống ma túy”; phát hành 11 kỳ thông tin nội bộ, 02 kỳ Bản tin Tư pháp, những Chương trình này đã cung cấp đến Mặt trận Tổ quốc Tỉnh và Hội Cựu chiến binh để chuyển đến cơ sở làm tài liệu tuyên truyền đến người dân, đây là một trong những hình thức chuyển tải nội dung pháp luật đến người dân kịp thời và hiệu quả.

Hội Luật gia, Đoàn Luật sư và Sở Tư pháp phối hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy cho hơn 200 người dân tại huyện Thanh Bình và huyện Lai Vung, đây là một trong những nội dung hoạt động được đề ra trong Chương trình phối hợp thực hiện Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo phát động Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Pháp luật học đường” do Bộ Tư pháp tổ chức đã thu hút 4.102 thí sinh tham gia, có 09 em xuất sắc được vào vòng thi Chung kết. Đồng thời, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức tốt Vòng thi Chung kết tại tỉnh Đồng Tháp. Đây là là cầu nối chuyển tải những nội dung pháp luật đến học sinh, sinh viên, từng bước hình thành thói quen và ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ tương lai của đất nước.
Cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, tư vấn pháp luật qua trợ giúp pháp lý và công tác hòa giải ở cơ sở cho cán bộ hội Phụ nữ 12 huyện, thị xã, thành phố và 144 xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh.

Thông qua việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch  phối hợp đã thực hiện cơ bản những nhiệm vụ trọng tâm các phần việc được phân công theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh tại Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, đặc biệt, qua công tác phối hợp này đã là phát huy vai trò của các sở, ngành, đoàn  trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đó nội dung tuyên truyền pháp luật có trọng tâm, trọng điểm theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lấp nội dung, mỗi ngành, mỗi đơn vị làm mỗi kiểu như trước đây.

Với sự phối hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa Sở Tư pháp và các sở, ngành, đoàn thể Tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tên địa bàn Tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 và trong thời gian tiếp theo sẽ đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa./.
                                                                   Phương Thịnh
Các tin đã đưa ngày: