Liên kết website

Ngành Tư pháp Quảng Nam đẩy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

20/08/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trong tình hình mới và nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã kịp thời ban hành văn bản đề nghị thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, từ ngày 31/7 đến nay, Phòng Tư pháp các huyện: Đại Lộc, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Tây Giang và Quế Sơn trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các Phòng, ban, ngành, Mặt trận, Hội, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn của các địa phương trên đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng các hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh hiện nay như tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tờ rơi, tờ gấp, pa-nô, áp-phích, các xe tuyên truyền lưu động…
Nội dung tuyên truyền, phổ biến được chú trọng vào quy định xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; cách phòng, chống dịch bệnh và một số văn bản pháp luật mới như: Luật An ninh mạng năm 2018; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông (Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật Tiếp cận thông tin…
Cũng trong dịp này, các Phòng Tư pháp còn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền này đã giúp nâng cao ý thức, nhận thức về quyền và nghĩa vụ của người dân trong việc thực thi pháp luật và chấp hành pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt góp phần vào công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 tại địa phương./.
Phòng PBGDPL - Quảng Nam
Các tin đã đưa ngày: