Liên kết website

Bắc Kạn phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”

14/09/2020

Ngày 08/9/2020, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Công văn số 5321/CV-BTC về việc phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến với mục đích nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; trang bị kịp thời một số quy định mới, xây dựng hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật; thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham gia, là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (09/11).

Cuộc thi diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh. Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://sotuphap.backan.gov.vn

Thời gian diễn ra Cuộc thi: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 15/9/2020 và kết thúc lúc 08h00’ ngày 15/10/2020.
Đinh Điển
Các tin đã đưa ngày: