Liên kết website

Cao Bằng: Tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020

16/10/2020

Ngày 12/10/2020, Sở Tư pháp tổ chức các Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho gần 200 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và công chức Tư pháp - Hộ tịch của 161 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Trong buổi sáng, các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và đồng chí Dương Thanh Phúc, Phó Bí thư thường trực Ban Nội chính, Tỉnh ủy Cao Bằng triển khai, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
 
Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp báo cáo tại hội nghị.
 
Trong buổi chiều, Lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục hướng dẫn triển khai các kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hội nghị cũng đã dành thời gian cho các đại biểu đưa ra các tình huống trao đổi, thảo luận và hướng dẫn giải đáp các ý kiến.


Đồng chí Nông Văn Tuân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.
 
Thông qua các hội nghị đã giúp trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ, công chức các cấp trực tiếp thực hiện công tác PBGDPL, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng, hiệu quả./.   
Vân Anh
Các tin đã đưa ngày: