Liên kết website

Cà Mau tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” trên địa bàn tỉnh

01/04/2021

Nhằm phổ biến, tuyên truyền rộng rãi, nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhậ thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-STP ngày 25/3/2021 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” trên địa bàn tỉnh.

Sáng 01/4/2021, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” trên địa bàn tỉnhThí sinh tham gia dự thi dưới hình thức thi trực tiếp tại địa chỉ website Cuộc thi: https://timhieuphapluat.camau.gov.vn
- Thời gian thi: Bắt đầu vào 01/4/2021 và kết thúc vào 30/4/2021 (Ban Tổ chức công bố kết quả thi trước ngày 05/5/2021, tổng kết và trao giải dự kiến ngày 15/5/2021)
- Nội dung Cuộc thi: Thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Chi tiết tại Thể lệ Cuộc thi).
- Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau (trừ các đồng chí trong Ban Tổ chức, Thư ký và cán bộ Sở Tư pháp liên quan trực tiếp đến Cuộc thi).
- Giá trị giải thưởng: Gồm 26 giải, trong đó có 01 giải nhất trị giá 2.000.000 đồng/giải; 02 giải Nhì trị giá 1.000.000 đồng/giải; 03 giải Ba trị giá 800.000 đồng/giải và 20 giải Khuyến khích trị giá 500.000 đồng/giải.
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
Các tin đã đưa ngày: