Liên kết website

Nghệ An tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và 10 năm công tác pháp chế

22/12/2021

Chiều 20/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và hoạt động hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2021; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55 của Chính phủ về công tác pháp chế.

Về kết quả 5 năm thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2017-2021, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã xác định được nhiệm vụ PBGDPL là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, có sự phối hợp giữa các cấp, các ngành để thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung và hình thức PBGDPL phù hợp với yêu cầu thực tiễn và các đối tượng, địa bàn khác nhau. Nhìn chung các văn bản pháp luật liên quan đến các đối tượng, địa bàn thuộc Chương trình và các Đề án của chương trình đều được phổ biến, tuyên truyền. Nhờ đó, cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận pháp luật thường xuyên theo những cách thức phù hợp, đảm bảo dễ hiểu, dễ tiếp thu và ngày càng đổi mới.
Với nhiều Đề án được phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành chủ trì đã tạo điều kiện để công tác PBGDPL đi vào chiều sâu. Chương trình và các Đề án của Chương trình đã giúp đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức pháp luật từ đó thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật cũng như biết vận dụng pháp luật vào cuộc sống.

Việc tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù được quan tâm. Điển hình như việc duy trì các CLB “Hỗ trợ cộng đồng trong phòng chống mua bán người’’ tại vùng sâu, vùng xa; tổ chức đối thoại về chính sách về di cư an toàn và phòng chống mua bán người; biên soạn, cấp phát 8000 tờ gấp, tờ rơi; 8 phim chuyên đề về phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, di cư trái pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 4.800 lượt phạm nhân.

Nhiều mô hình điểm trong PBGDPL được xây dựng và nhân rộng. Nổi bật như mô hình CLB thời sự pháp luật ở 7 phường trên địa bàn thị xã Cửa Lò với hơn 1000 hội viên; mô hình PBGDPL thông qua các phiên tòa giả định ở các huyện Diễn Châu, Quế Phong, Thanh Chương; mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải, tố giác tội phạm ở Quỳnh Lưu, Hoàng Mai; mô hình nông dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới ở Anh Sơn…
Công tác PBGDPL được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt nhất là nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các ngành, các địa phương đã đẩy mạnh triển khai đề án đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Riêng trong năm 2021, toàn tỉnh tổ chức được 6.365 hội nghị PBDGPL trực tiếp cho 1.900.149 lượt người tham gia; 772 cuộc thi tìm hiểu pháp luật chủ yếu theo hình thức trực tuyến cho 392.220 lượt người tham gia.

Hội đồng GDPBPL tỉnh cũng đã quan tâm củng cố, kiện toàn, bổ sung đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật các cấp. Hiện, toàn tỉnh có 110 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; 843 báo cáo viên cấp huyện; 4.378 báo cáo viên cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đề nghị trong thời gian tới, cần duy trì thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án PBGDPL. Trong đó, chú trọng các địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật, người lao động và sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; cán bộ nhân dân vùng biên giới, hải đảo, người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ. Đồng thời thúc đẩy ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền PBGDPL phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay.

Dịp này, UBND tỉnh cũng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả. Các tổ chức pháp chế, cán bộ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý ngày càng phát huy vai trò của mình trong việc tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác pháp chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương.
Nghệ An tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và 10 năm công tác pháp chế ảnh 3
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tỉnh Nghệ An đã xác định rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, việc ra soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được thường xuyên thực hiện để kịp thời đề xuất, kiến nghị xử lý đối với những văn bản do địa phương ban hành không còn phù hợp.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hàng năm cán bộ phụ trách công tác pháp chế đã giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý đối với văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh ban hành thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách hoặc khi có yêu cầu, thông báo của cấp có thẩm quyền và phản ánh của phương tiện truyền thông và các cá nhân, tổ chức.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hàng năm, cán bộ pháp chế sở, ngành tham mưu cho lãnh đạo cơ quan trong việc ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án, đã triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sau 10 năm thực hiện Nghị định 55 cho thấy các cán bộ pháp chế được công nhận là báo cáo viên pháp luật có nhiều thuận lợi trong tham mưu thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Một số cán bộ pháp chế sở ngành đã trực tiếp, tích cực tham mưu công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành cũng như công dân trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật.

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng được chú trọng. Bên cạnh đó, hàng năm, UBND tỉnh đều chi đạo Sở Tư pháp phối hợp với Sở, ngành tổ chức hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên đề cho các cán bộ pháp chế tại các cơ quan chuyên môn, cử cán bộ pháp chế tham gia đợt tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Tư pháp tổ chức. Sở Tư pháp thường xuyên trao đổi, lồng ghép hướng dẫn nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ pháp chế tại các hội nghị tập huấn công tác chuyên môn liên quan đến lĩnh vực của ngành.
Nghệ An tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và 10 năm công tác pháp chế ảnh 4
Trao Bằng khen cho 6 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị định 55 của Chính phủ về công tác pháp chế trên địa bàn Nghệ An

Nghệ An tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phổ biến giáo dục pháp luật và 10 năm công tác pháp chế ảnh 5
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; 6 tập thể, 5 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 
Các tin đã đưa ngày: