Liên kết website

Sở Tư pháp Phú Thọ tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022

13/01/2022

Sáng ngày 11/01/2022, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2022 trong phạm vi nội bộ giữa Lãnh đạo Sở Tư pháp, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở và lãnh đạo Phòng Tư pháp của 13 huyện, thành, thị. Đồng chí Trần Thị Nhung - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Trong một buổi sáng làm việc nghiêm túc, khẩn trương và hiệu quả, Hội nghị đã lần lượt được nghe các đồng chí Lãnh đạo Sở trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp công tác năm 2022; phát động phong trào thi đua năm 2022. Tại phần nội dung thảo luận, Hội nghị đã tập trung lắng nghe ý kiến từ cơ sở trong quá trình triển khai công tác tư pháp năm 2021 trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại các địa phương. Phòng Tư pháp các huyện, thành, thị đã điều chỉnh lại kế hoạch năm, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình. Các địa phương đều ghi nhận sự phối hợp của các ngành trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền pháp luật đáp ứng việc ứng dụng công nghệ thông tin... Bên cạnh đó, công tác tư pháp tại cơ sở vẫn còn nhiều trăn trở, vướng mắc, như công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực, hòa giải ở cơ sở, việc luân chuyển sách pháp luật...
Năm 2021, thực hiện Chương trình công tác tư pháp năm 2021 và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, toàn ngành Tư pháp Phú Thọ đã tập trung triển khai, đảm bảo hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác tư pháp, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sở Tư pháp đã hoàn thành 52 nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh giao; chủ động tham mưu UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 54 văn bản chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tư pháp (ban hành 1.540 văn bản). Bên cạnh các nhiệm vụ được cấp trên giao, Sở đã xác định và hoàn thành 25 nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua công tác tư vấn pháp lý, chất lượng tham mưu của ngành tư pháp tiếp tục được nâng lên một bước, tạo được sự tin cậy của các cấp, các ngành trong Tỉnh; uy tín và vai trò của cơ quan tư pháp tiếp tục được khẳng định. Việc hoàn thành cuốn Sổ tay hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh trên địa bàn Tỉnh và đưa vào vận hành Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn Tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 13/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện kịp thời, từng bước nâng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền pháp luật; hướng dẫn kịp thời các cấp, các ngành tập trung triển khai phổ biến các nội dung trọng tâm, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Tỉnh đã tham mưu/chỉ đạo và thực hiện PBGDPL thích ứng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Ngành Tư pháp Phú Thọ đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong đó một số lĩnh vực công tác tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 như: Tham gia ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tăng 30%; tư vấn pháp lý tăng 46,7%; số vụ việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý vượt chỉ tiêu 181%; giá trị tài sản sau khi bán chênh lệch so với giá khởi điểm do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện tăng 48,8%; giá trị thu của hai Phòng Công chứng thuộc Sở tăng 58%; số lượng vụ việc chứng thực hợp đồng giao dịch do cấp huyện và cơ sở thực hiện tăng 28,7%; đăng ký khai sinh tăng 33%... Sở đã giải quyết 5.215 hồ sơ thủ tục hành chính, nhưng chỉ có 01 hồ sơ quá hạn. Đã cập nhật gần 30 nghìn thông tin lý lịch tư pháp, cơ bản chấm dứt tình trạng tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp tồn tại suốt nhiều năm. Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tiếp tục khởi sắc, có nhiều bứt phá rõ rệt, phát huy được ưu thế, vai trò trong bối cảnh xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động công chứng, đấu giá, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nhà nước, phòng tránh lãng phí, thất thoát tài sản công.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở nhấn mạnh, năm 2022, các lĩnh vực công tác cần xác định, lựa chọn các việc trọng tâm, tạo nền tảng cho các nhiệm vụ khác, có tính khả thi cao, mang tính đột phá để tập trung lãnh đạo. Ngành cần tiếp tục bám sát tiến độ, lộ trình số hóa dữ liệu hộ tịch để hoàn thành đúng quy định. Tăng cường các hoạt động PBGDPL trên các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin, đưa nhiều thông tin pháp luật qua hệ thống tin nhắn của các nhà mạng. Tiếp tục duy trì cập nhật mới Sổ tay điện tử về bộ thủ tục hành chính về đầu tư kinh doanh của tỉnh, coi đây là một trong những hành động thiết thực nhất để chung tay cùng với Đảng bộ và chính quyền tỉnh thực hiện mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư của Tỉnh, đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Cũng tại Hội nghị, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Giấy khen của Giám đốc Sở cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, nhằm kịp thời động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Phú Thọ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2022./.
Như Quỳnh
Các tin đã đưa ngày: