Liên kết website

Điện Biên: Nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

11/01/2022

Bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Là tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của quốc, tỉnh Điện Biên có trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, nhận thức về pháp luật còn nhiều hạn chế. Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, không chỉ giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, mà còn giữ vững “thế trận lòng dân”, đảm bảo an ninh, trật tự vùng biên giới.

Trong đó, nội dung tuyên truyền PBGDPL sát với thực tế, hình thức phổ biến gần gũi với người dân. Trong đó tập trung tuyên truyền về Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật BHXH, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Luật Giao thông đường bộ…

Cùng với đó, người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên cũng được tuyên truyền đầy đủ về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm; các quy định về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; bảo vệ và phát triển rừng; chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chính sách về an sinh xã hội, chính sách dân tộc của Trung ương, của tỉnh… Thông qua đó, giúp người dân cảnh giác với tội phạm, đồng thời nâng cao hiểu biết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, nâng cao đời sống, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh sự đa dạng nội dung trong công tác tuyên truyền PBGDPL, các hình thức tuyên truyền cũng được các sở, ngành, địa phương của tỉnh Điện Biên đổi mới nhằm thích ứng với điều kiện diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Trong đó, công nghệ thông tin đã được ứng dựng trong các hội nghị PBGDPL trực tuyến đến cấp huyện, cấp xã.

Đến nay 100% các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đều sử dụng trang, cổng thông tin điện tử để thực hiện công tác tuyên tuyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến mọi đối tượng. Bên cạnh đó nhiều đơn vị còn sử dụng mạng xã hội zalo để thực hiện PBGDPL; phối hợp với các cơ quan, tổ chức đoàn thể ở cơ sở như: Mặt trận tổ quốc, Công an xã, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… tuyên truyền trực tiếp, phát tờ gấp pháp luật và hướng dẫn người dân thực hiện, chấp hành pháp luật.
 
Tính riêng trong năm 2021, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức được hơn 11.000 cuộc phổ biến pháp luật trực tiếp cho gần 800.000 lượt người; 11 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 107 lượt người tham dự; phát hành miễn phí 286.612 bản tài liệu PBGDPL, trong đó có 4.102 tài liệu đăng tải trên internet.

Thông qua đó, nhận thức pháp luật của người dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày càng được nâng cao, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đến nay, toàn tỉnh có 111/129 xã, phường, thị trấn (trong đó có 97 xã, 14 phường, thị trấn) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thời gian tới tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, cơ quan, địa phương…
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 
Các tin đã đưa ngày: