Liên kết website

Khánh Hòa: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới lần thứ nhất năm 2022

07/01/2022

Ngày 04/01/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới lần thứ nhất năm 2022 cho gần 150 đại biểu là lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố; các báo cáo viên pháp luật tỉnh, cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang – Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị, Tiến sỹ Luật học Lê Xuân Thân - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản của Quyết định số 25 ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Luật Phòng, chống ma túy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020; Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2021.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, các văn bản pháp luật mới được Quốc hội ban hành sẽ tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thu hút đầu tư và nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Do đó, đề nghị các đại biểu tập trung tiếp thu để kịp thời nắm bắt nội dung của các văn bản pháp luật mới nhằm chủ động thực hiện, đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới. Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế để có hình thức tổ chức phổ biến, giới thiệu các văn bản pháp luật, nhất là các văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân; qua đó nâng cao nhận thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ pháp chế; tổ chức thi hành pháp luật gắn với thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương….
Hải Dương
Các tin đã đưa ngày: