Liên kết website

Bình Thuận: Ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2022

24/06/2022

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định mới của pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận thông tin pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 16/6/2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Thuận đã ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Cuộc thi).

Đối tượng dự thi gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Cuộc thi được tổ chức thành 02 đợt, trong đó Đợt 1 có chủ đề  “Tìm hiểu nội dung Luật Cư trú năm 2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Đợt 2 có chủ đề “Tìm hiểu nội dung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021”.
Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại địa chỉ http://timhieuphapluat.binhthuan.gov.vn hoặc truy cập qua liên kết trên tại Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy tính hoặc các thiết bị di động có kết nối Internet theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn trong thời gian tối đa 40 phút/lần thi (Gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số lượng người tham gia đợt thi). Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 03 lần/đợt thi và được công nhận 01 kết quả đúng và sớm nhất.

Dự kiến bắt đầu từ tháng 8 năm 2022 đến hết tháng 10 năm 2022, mỗi đợt được tổ chức trong 30 ngày. Thời gian cụ thể từng đợt thi sẽ được xác định trong Thể lệ Cuộc thi.

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc; công tác phát động và tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi là một trong những nội dung, tiêu chí để đánh giá nhiệm vụ, kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Cuộc thi cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)./
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
Các tin đã đưa ngày: