Liên kết website

Nha Trang: Tiếp tục tăng cường năng lực hòa giải ở cơ sở

24/06/2022

Triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Căn cứ Kế hoạch số 3445/KH-UBND-TP ngày 23/5/2022 của UBND nhân dân thành phố Nha Trang về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cho hòa giải viên tổ hòa giải trên địa bàn thành phố năm 2022, vừa qua (từ ngày 20 đến ngày 27/6/2022), UBND thành phố mở 06 lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải và phổ biến các văn bản luật có hiệu lực thi hành năm 2022 cho 1721 hòa giải viên thuộc 362 tổ hòa giải trên địa bàn thành phố. Ông Lưu Thành Nhân – Phó Chủ tịch UBND thành phố đến dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn ngày 20/6/2022, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Nha Trang, ông Lưu Thành Nhân đánh giá cao vai trò và ý nghĩa công tác hòa giải ở cơ sở trong đời sống xã hội. Hoạt động hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố những năm qua đã góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thời gian qua, thành phố luôn chú trọng nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải, đặc biệt là hòa giải viên ở cơ sở thông qua việc  tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở hàng năm.
Ông Lưu Thành Nhân đề nghị, để tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được trong công tác hòa giải ở cơ sở, các học viên tham dự tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, lĩnh hội trọn vẹn các nội dung được tập huấn và trao đổi thẳng thắn về những vấn đề chưa rõ, những bất cập nảy sinh trong hoạt động thực tiễn. Đối với báo cáo viên, cần truyền tải nội dung một cách ngắn gọn, xúc tích và dễ hiểu nhất để học viên dễ nắm bắt đầy đủ các nội dung tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã nghe bà Thái Thị Lệ Phượng - Phó trưởng phòng Văn bản quy phạm pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp Khánh Hòa), báo cáo viên pháp luật tỉnh trình bày, quán triệt những nội dung cơ bản, chủ yếu nhất của 06 văn bản luật có hiệu lực trong năm 2022, cụ thể gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng, chống ma túy; Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự.

Tiếp đến, ông Nguyên Minh Tuấn – Phó trưởng phòng Tư pháp thành phố, báo cáo viên pháp luật thành phố Nha Trang đã trình bày chuyên đề về nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung vào các nội dung như: những quy định chung về công tác hòa giải ở cơ sở; căn cứ tiến hành hòa giải; các bước tiến hành hòa giải; các kỹ năng hoà giải ở cơ sở; quyền lợi, trách nhiệm của các tổ hòa giải và hòa giải viên... Bên cạnh đó, tại lớp tập huấn, các học viên và báo cáo viên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn cũng như giải đáp, hướng dẫn kịp thời về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong hoạt động của công tác hòa giải ở sở.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn thành phố được trang bị những kỹ năng hòa giải cần thiết theo quy định, đồng thời giúp họ nắm vững kiến thức pháp luật, nhất là cập nhật nội dung cơ bản của các văn bản luật mới để họ có điều kiện vận dụng linh hoạt vào hoạt động được giao, đảm bảo nội dung hòa giải phù hợp với quy định pháp luật và đạt hiệu quả cao. Từ đó, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn  xã hội và tích cực thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Dương Tuấn
Các tin đã đưa ngày: