Liên kết website

Một số kết quả trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

24/06/2022

Ngày 21/6/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Thái Bình đã có Báo cáo số 01/BC-HĐPH về kết quả công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm 2022. Có thể kể đến một số kết quả nổi bật trong công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện được quan tâm, chú trọng thực hiện
Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp – cơ quan thường trực của Hội đồng đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn như: Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2022 về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 01/KH-HĐPH ngày 13/01/2022 về hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL năm 2022. Đồng thời, tham mưu nhiều kế hoạch, công văn để thực hiện các đề án, nhiệm vụ về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật[1]. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm triển khai các chương trình, kế hoạch của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh. Trên cơ sở các kế hoạch của tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ tại đơn vị, địa phương mình.

Thứ hai, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện được kiện toàn, hoạt động hiệu quả
Hiện nay, Thái Bình có 75 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 97 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.900 tuyên truyền viên pháp luật đang hoạt động tích cực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL tuy thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm nhưng đều phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp đã phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh và cán bộ pháp chế các sở, ngành về nghiệp vụ công tác PBGDPL. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành thành viên Hội đồng chủ động triển khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành mình; sơ kết, kiểm điểm đánh giá nghiêm túc kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục để thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL. Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện có chuyển biến tích cực, thực hiện được vai trò liên kết, phối hợp giữa các thành viên trong công tác này.

Đặc biệt, hoạt động phối hợp giữa các thành viên của Hội đồng tiếp tục được duy trì, có sự phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó nổi bật là sự phối hợp của một số ngành: Sở Tư pháp phối hợp với Hội Cựu chiến binh, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015; phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tuyên truyền Luật Phòng chống bạo lực gia đình; phối hợp với Báo Thái Bình duy trì chuyên mục “phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý”; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình duy trì chuyên mục “phổ biến, giáo dục pháp luật”. Sở Y tế phối hợp với các cơ quan Báo, Đài tuyên truyền mạnh công tác phòng chống dịch covid-19; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. v.v…

Thứ ba, kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
- Về việc phổ biến văn bản pháp luật: Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã  tổ chức được hơn 835 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, trong đó, chú trọng phổ biến Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Đấu giá tài sản, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ luật Hình sự 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình …. cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Sở Tư pháp đã thực hiện 23 hội nghị tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các hội nghị đã truyền tài nhiều nội dung pháp luật quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống kinh tế, xã hội của người dân. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất cho 500 cán bộ, công chức. Sở Y tế phổ biến các văn bản trong lĩnh vực y tế. Tỉnh đoàn phổ biến Luật Thanh niên, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phổ biến Luật Người cao tuổi, Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới. Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giáo dục. Hội Nông dân tỉnh phổ biến Bộ luật Hình sự, các văn bản pháp luật liên quan đến biên giới, hải đảo, quốc phòng, an ninh, bình đẳng giới.v.v.

- Công tác PBGDPL cho người dân nông thôn, ngư dân vùng ven biển, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn được quan tâm, tăng cường. Các cấp Hội Nông dân đã tổ chức 10 buổi tuyên truyền, PBGDPL cho 1.500 lượt người, tập trung vào Hiến pháp 2013, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, việc PBGDPL cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật được các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố quan tâm. Sở Tư pháp đã phổ biến pháp luật cho hội viên Hội Người khuyết tật tỉnh. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh duy trì tốt mô hình nòng cốt hỗ trợ cộng đồng phòng chống mua bán người; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng chống mua bán người.

Các chương trình, đề án cũng được chú trọng triển khai thực hiện, trong đó  Sở Tư pháp đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho đội ngũ hòa giải viên của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thành phố. Đặc biệt đã tổ chức 01 hội nghị tập huấn cấp huyện với hơn 300 đại biểu là các hòa giải viên của huyện Thái Thụy; phối hợp với Công an tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, các huyện Đông Hưng, Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Tiển Hải thực hiện phổ biến các nội dung liên quan đến Bộ luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, Luật Luật Xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành; phối hợp với Công an tỉnh, Tòa án tỉnh và các ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và trợ lý pháp lý, hòa giải ở cơ sở và tổ chức 02 buổi phổ biến pháp luật cho Hội viên Hội phụ nữ tại các xã: xã Thống Nhất, xã Minh Khai (huyện Hưng Hà) cho gần 300 lượt người tham dự.

Thứ tư, kết quả công tác hoà giải ở cơ sở
Sở Tư pháp đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hoà giải, biên soạn và phát hành tài liệu pháp luật cho người làm công tác hoà giải. Phối hợp với Phòng Tư pháp các huyện Vũ Thư, Thái Thụy tập huấn nghiệp vụ cho tổ viên tổ hòa giải các xã, thị trấn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình thực hiện Chương trình phối hợp số 03/CTPH-STP-BTTUBMTTQVN tỉnh về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; các hoạt động PBGDPL. Định kỳ tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, cung cấp tài liệu, tờ rơi, tờ gấp cho các tổ hòa giải.

Thứ năm, kết quả công tác chuẩn tiếp cận pháp luật
 Sở Tư pháp đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp để các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình giới thiệu nội dung Quyết định số 25/QĐ-TTg trong chuyên mục “Văn bản pháp luật mới”, “Hộp thư truyền hình” với 03 buổi phát sóng liên tiếp, tuyên truyền tới đông đảo cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Trong       năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình có 249/260 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 11/260 xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Sở Tư pháp đang tập trung chỉ đạo đề xuất các biện pháp để bảo đảm các xã còn lại đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Thứ sáu, về kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quan tâm, có mục chi riêng cho công tác PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện. Một số ngành như Công an, Y tế, Tài nguyên – Môi trường, Thuế...  đã thông qua kinh phí của các đề án, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư hàng trăm triệu đồng cho công tác PBDPL. Sở Tư pháp đã xây dựng dự toán kinh phí để UBND tỉnh phê duyệt chi cho thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn phòng Tư pháp các huyện, thành phố xây dựng dự toán kinh phí của địa phương. Theo đó, kinh phí cấp cho hoạt động PBGDPL và thực hiện các Đề án tại cấp tỉnh năm 2022 là 900.000.000 đồng/năm, cấp huyện là 200.000.000 đồng/năm.

Với một số kết quả nổi bật nêu trên, có thể khẳng định, công tác PBGDPL 06 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Thái Bình được triển khai thực hiện có nền nếp, đồng bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Hoạt động của Hội đồng phối hợp PBDPL được phát huy, thực hiện được vai trò liên kết, phối hợp giữa các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác này. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, đoàn thể trong công tác PBGDPL được thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả với các hình thức phong phú, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và thu hút được nhiều lực lượng trong xã hội tham gia công tác này, từng bước đáp ứng nhu cầu của cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đối với công tác hòa giải ở cơ sở, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng được nâng cao./.
Phòng Quản lý công tác Tiếp cận pháp luật và Tổng hợp
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật 
 

[1] Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 20/4/2022 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 18/3/2022 thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022'' năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quyết định 699/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Thông báo số 08/TB-UBND ngày 14/02/2022 về công bố danh sách xã, phương, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách xã, phường, thị trấn chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Công văn số 1191/UBND-NC ngày 14/04/2022 tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2022; Công văn số 01/HĐPH ngày 11/2/2022 về việc phổ biến các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua.
Các tin đã đưa ngày: