Liên kết website

Long An: Kiểm tra công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Tân Hòa

23/11/2022

Ngày 23/11, TS. Ngô Quỳnh Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã kiểm tra công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã Tân Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Xã Tân Hòa là xã loại III theo quy định về phân loại đơn vị hành chính. Thời gian qua, xã Tân Hòa đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác phổ biến pháp luật, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, vận dụng bằng nhiều biện pháp phù hợp với từng ngành và đoàn thể, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đưa nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng. Trong triển khai xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xã Tân Hòa đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai; thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; giao đơn vị chuyên môn hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật…
Tuy nhiên, trình độ, năng lực của lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cơ sở chưa được chuyên sâu, kỹ năng tuyên truyền còn hạn chế; hình thức, phương pháp tuyên truyền chậm được đa dạng hóa và đổi mới, nội dung còn dàn trải, chưa tập trung… Do đó còn chậm tuyên truyền sâu rộng cho người dân tại địa phương, đây là khó khăn khi tiếp cận pháp luật

Trong quá trình xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, như: Quá trình tổng hợp thông tin các cấp; việc lấy ý kiến vào phiếu đánh giá sự hài lòng của một số tổ chức, cá nhân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện thủ tục hành chính còn hạn chế; triển khai thông tin rộng rãi đến người dân khi chưa xây dựng được cổng thông tin điện tử; triển khai hiệu quả mô hình “Tủ sách pháp luật”…

Kết luận tại buổi kiểm tra, TS. Ngô Quỳnh Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ghi nhận kết quả xã Tân Hòa đạt được trong triển khai công tác đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Để công tác này được thực hiện tốt tại địa phương, TS. Ngô Quỳnh Hoa yêu cầu Phòng Tư pháp huyện Bến Lức tiếp tục đồng hành với xã trong thời gian tới, kịp thời quan tâm, theo sát, hướng dẫn đơn vị. Đặc biệt, Phòng Tư pháp huyện Bến Lức và Sở Tư Pháp tỉnh Long An sẽ tổ chức nhiều buổi kiểm tra chuyên đề, để từ đó cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, tổ chức nhiều đợt tập huấn cho từng xã, huyện về công tác về pháp luật.
Bên cạnh đó, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật nhấn mạnh: Xã Tân Hòa cần xác định rõ công tác đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là công tác độc lập, được triển khai thường xuyên, cho dù không có nông thôn mới thì địa phương vẫn phải triển khai thực hiện. Nhiệm vụ đánh giá, công nhận cấp xã, huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật không chỉ là nhiệm vụ của ngành Tư pháp, đây là nhiệm vụ chính trị mà tất cả các đơn vị, trong đó ngành Tư pháp giữ vai trò là đầu mối tham mưu. Với tinh thần đó, Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đề nghị xã Tân Hòa phân công phối hợp cụ thể từ khâu hướng dẫn chỉ đạo, triển khai đánh giá cần được thực hiện rõ ràng. Đồng thời, địa phương cần nghiên cứu kỹ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Nguồn: Báo điện tử Pháp luật Việt Nam
Các tin đã đưa ngày: