Liên kết website

Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ký kết Chương chình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại khu vực biên giới giai đoạn 2022-2025

23/11/2022

Ngày 22/11/2022, Sở Tư pháp và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ ký kết Chương chình phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại khu vực biên giới giai đoạn 2022-2025. Chủ trì và tham dự ký kết có Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện lãnh đạo các phòng, ban Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Sở Tư pháp.

Tại buổi ký kết, đại biểu đã nghe dự thảo Kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022-2025 giữa Bộ Chỉ huy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Tư pháp. Theo đó, nội dung kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả việc tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật quy định về biên giới, lãnh thổ; phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân khu vực biên giới; xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò làm chủ của mỗi cơ quan trong PBGDPL và TGPL, góp phần hoàn thành mục tiêu phấn đấu có 100% người dân ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trên địa bàn được PB,GDPL và TGPL khi có nhu cầu.
Đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận về nội dung kế hoạch, cách thức phối hợp, phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện theo từng giai đoạn nhằm bảo đảm triển khai hiệu quả kế hoạch.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy; giới thiệu về dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí để bà con nắm và tiếp cận khi có nhu cầu; mở rộng đối tượng PBGDPL để đáp ứng yêu cầu đề ra.

Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Tư pháp đã tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2022-2025. Quá trình thực hiện, nếu có các nội dung phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, hai bên sẽ xem xét, thống nhất, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tế.
Việc thực hiện hiệu quả kế hoạch phối hợp sẽ góp phần giúp cán bộ, nhân dân KVBG nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, chung tay cùng các lực lượng xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo sự phát triển ổn định, bình yên ở khu vực biên giới.
ĐH
Các tin đã đưa ngày: