Liên kết website

Bạc Liêu: Chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên tuyền viên pháp luật hiệu quả

06/02/2023

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đẩy mạnh việc tìm kiếm và bổ sung các cá nhân có đủ trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên tuyền viên pháp luật của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có có 155 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh là lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các phòng, đơn vị trực thuộc. Các bcv đều có trình độ đại học và trên đại học (chuyên ngành Luật và chuyên ngành khác), am hiểu pháp luật, có kỹ năng truyền đạt, thường xuyên tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Đội ngũ bcv pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên  pháp luật và đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Đặc biệt, từ năm 2022, do UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ bcv pháp luật các cấp. Đến nay, toàn tỉnh có 136 bcv pháp luật và hơn 200 công chức, viên chức phụ trách làm công tác PBGDPL tại các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn cũng đã kiện toàn với 1.129 người làm tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo yêu cầu.

Theo ghi nhận, số người tham gia làm công tác PBGDPL của tỉnh đông đảo và đều có trình độ từ đại học trở lên. Đội ngũ này còn có sự tham gia của các bcv của Tỉnh ủy, cán bộ, công chức, viên chức, trợ giúp viên pháp lý; các luật sư, luật gia, thẩm phán, kiểm sát viên, những người có kiến thức hiểu biết pháp luật; đội ngũ giảng viên luật tại Trường Chính trị Châu Văn Đặng, Trường đại học Bạc Liêu, các trường cao đẳng; giáo viên dạy môn Giáo dục công dân của các trường THPT; phóng viên, biên tập viên tại các báo, đài ở địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đội ngũ làm công tác PBGDPL còn có sự tham gia của các chức sắc của các tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng dân cư và trưởng khóm, ấp; 512 “Nhóm tiêu biểu” ở 512 khu dân cư và 3.266 hòa giải viên ở cơ sở, trên 139 người có uy tín ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ làm công tác PBGDPL đều phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đã tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và người dân.

Để giúp công tác PBGDPL được phát huy mạnh mẽ, đặc biệt là vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Hội đồng PBGDPL tỉnh cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL trên nhiều lĩnh vực. Nội dung trọng tâm được xác định theo nhu cầu thông tin, tìm hiểu pháp luật của người dân, doanh nghiệp, yêu cầu quản lý nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật, vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện PBGDPL bằng nhiều hình thức, trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. Các quy định về cải cách hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm, các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân.
Trần Thái
Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Các tin đã đưa ngày: