Liên kết website

Đồng Nai: Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024

04/02/2024

Ngày 31/01/2024, tại Hội trường tầng 1 Trụ sở khối nhà nước tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự và Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Võ Thị Xuân Đào - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng, các Ủy viên Hội đồng, lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, các tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, công chức tham mưu công chức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và nội dung định hướng các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng năm 2024. Bên cạnh đó, các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hiệu quả, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh cũng được các đại biểu thảo luận một cách sôi nổi.
Trong năm 2023, hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực,  các ủy viên Hội đồng đã phối hợp hiệu quả với nhau tổ chức nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung hướng về cơ sở, phục vụ Nhân dân với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với đối tượng và địa bàn như tổ chức thành công các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, các hội thi tìm hiểu pháp luật theo hình thức sân khấu hóa như Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng, chống bạo lực học đường, Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Đồng Nai năm 2023; Hội thi tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tỉnh Đồng Nai năm 2023, các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung hướng về cơ sở, phục vụ Nhân dân…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Ủy viên Hội đồng tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 301/KH-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 và Kế hoạch số 22/KH-HĐPH ngày 29/01/2024 về hoạt động của Hội đồng; xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương đảm bảo các điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, tránh tình trạng ban hành kế hoạch một cách hình thức; phối hợp chặt chẽ với nhau thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chung đã đề ra trong Kế hoạch.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm bắt nhu cầu của người dân để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp, tổ chức triển khai thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2024; đa dạng hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục nhân rộng và phát huy các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật đã thực hiện hiệu quả trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò xã hội của đội ngũ luật gia, luật sư đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, lưu ý vận động đối với các doanh nghiệp gương mẫu chấp hành các quy định pháp luật. Đồng thời xác định yêu cầu của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới là đáp ứng nhu cầu của người dân, thực chất, hiệu quả; vừa thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp luật vừa đánh giá hiệu quả để kịp thời có những giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở theo Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 29/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh./.
Đồng Hoa 
Sở Tư pháp Đồng Nai
Các tin đã đưa ngày: