Liên kết website

Đồng Nai: Tập huấn các nội dung quan trọng của Luật Đất đai năm 2024 cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

21/06/2024

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18/01/2024. Đây là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ với nhiều quy định khác của pháp luật. Để đưa Luật Đất đai năm 2024 đến với mọi đối tượng, Đồng Nai đã tập trung triển khai tuyên truyền, phổ biến và tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật với các nhóm đối tượng trong đó có đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Sáng ngày 20/6/2024, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tập huấn báo cáo viên pháp luật quý II/2024 với chuyên đề “Những nội dung quan trọng của Luật Đất đai năm 2024, các quy định mới liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất” với sự tham dự của 242 đại biểu là báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, lãnh đạo Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh cấp huyện.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – báo cáo viên Tỉnh ủy và ông Lê Thanh Tuấn – Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường – báo cáo viên cấp tỉnh đã giới thiệu những nội dung chính, những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024, các quy định mới liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại từ thực tiễn công tác quản lý, sử dụng đất theo của Luật Đất đai năm 2013. Với những kinh nghiệm thực tế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, Báo cáo viên đã trình bày các ví dụ cụ thể minh họa cho các nội dung triển khai và trao đổi, thảo luận với các đại biểu tham dự Hội nghị về nội dung chuyên đề.

Ông Nguyễn Ngọc Thường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
triển khai nội dung chuyên đề tại Hội nghị.
 
Thông qua Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được cung cấp các nội dung quan trọng của Luật Đất đai năm 2024, các quy định mới liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhằm giúp các báo cáo viên nắm bắt được các quy định và thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, phổ biến ở tại đơn vị, địa phương./.
Đồng Hoa
Sở Tư pháp Đồng Nai
Các tin đã đưa ngày: