Liên kết website

Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật

05/07/2024

Sáng ngày 03/7/2024, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, Sở Tư pháp cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh. Hội nghị phổ biến những quy định pháp luật mới về Luật Căn Cước năm 2023 và Luật Giao dịch điện tử năm 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Đặng Văn Đào - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì và 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo, công chức pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và báo cáo viên pháp luật làm công tác tuyên truyền, PBGDPL ở cấp tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đặng Văn Đào khẳng định công tác tuyên truyền, PBGDPL có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, là cầu nối để đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Hội nghị được nghe các báo cáo viên phổ biến nội dung cơ bản của Luật Căn cước năm 2023, Luật được Quốc hội thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024 và có 07 chương, 46 điều với nhiều quy định cụ thể, rõ ràng, dễ áp dụng đã góp phần hoàn thiện pháp luật, đáp ứng được nhiều mặt của thực tiễn về cải cách hành chính, quản lý dân cư, bảo đảm quyền công dân, hướng tới xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.


Ông Võ Xuân Bình – Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh thông tin về Luật Căn cước.

Quang cảnh Hội nghị. 

Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 đã được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 22/6/2023, tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Đây là văn bản quy phạm pháp luật có phạm vi tác động tới nhiều lĩnh vực, nhiều chủ thể trong xã hội. Một số quy định có tính mới trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cần có hướng dẫn chi tiết để bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực thi.
Tại Hội nghị, ông Võ Xuân Bình - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh; ông Huỳnh Thanh Quang - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin những điểm mới và nội dung cơ bản có liên quan của Luật Căn cước năm 2023 và Luật Giao dịch điện tử năm 2023. Đồng thời, truyền đạt đầy đủ nội dung của 02 Luật mới này với mong muốn giúp các đại biểu tham dự Hội nghị, đặc biệt là lực lượng báo cáo viên pháp luật nắm vững các quy định mới của Luật, góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh./.

Hải Lam Tường
Sở Tư pháp Bình Thuận

Các tin đã đưa ngày: